Thursday, June 21, 2012

Common TLDs and Their Uses

A TLD (top-level domain), also referred to as a domain extension, is simply the letters that appear at the end of a domain name. For example, in the domain name “www.domainname.com,” .com would be the TLD.

All of us are familiar with .com, and most internet savvy individuals are aware of its intended uses, being that it is an abbreviation for commercial. However, there are many other types of TLDs assigned by the IANA (Internet Assigned Numbers Authority) that are commonly used, and many many people are not familiar with their meaning or their usage.

If you're interested in learning more about common TLDs and their uses, the following information may be useful.

Most Common TLDs

At the moment, there are 20 different TLDs available that are not country codes, including some less conventional and seldom mentioned ones like .aero. The following list depicts some of the most popular TLDs and their intended uses.

• .com (commercial) – The most popular TLD, .com was meant to be used for commercial purposes, but is now used for virtually every cause imaginable.
• .net (network) – Intended for network web sites, this TLD is also commonly misused for a variety of purposes.
• .org (organization) – Another commonly misused TLD, .org was originally meant for sites that represent organizations and non-profits.
• .edu (education) – This is usually used by colleges and other educational institutions, and it is not typically available for public registration.
• .mil (military) – Restricted to military use only, .mil is not available for public registration.
• .gov (government) – Restricted to government use only, .gov is not available for public registration.
• .co (company) – A newly launched TLD, .co is speculated to become popular and a runner-up alternative to .com.
• .biz (business) – This is one of the rarer TLDs on the list. .biz is intended for business use, but its popularity pales in comparison to the .com TLD.
• .info (informational) – This TLD has gained a lot of popularity because, surprisingly, it has the potential to rank highly in the search engines, even though registration only costs about a dollar.
• .me (personal) – The least common on this list, .me is often used for personal websites.

Uncommon Facts About TLDs

Since .com, .org and .net tend to have higher search engine rankings, these are the most popular and misused TLDs. Aside from .me and .info, most of the common TLDs contain three letters, however one of the most important TLDs on the internet that is seldom mentioned is .arpa. ARPA stands for Address and Routing Parameter Area, and this is the TLD used to maintain the integrity of the internet. Most .ARPA domains are designated to domain servers that maintain the domain database of the internet.

Country Code TLDs

Unlike conventional TLDs, country code specific TLDs contain two letters following a .co. For example, the country code TLD for the United Kingdom is .co.uk. The popularity and prevalence of country code domains depends upon that particular part of the world because search engines return geo-targeted results.

While the above list contains only nine of the most common global TLDs, there are approximately 200 country specific TLDs available for registry at the moment. The new .co domains were originally intended to represent sites in Columbia, but has now been transferred to global commercial use and is being marketed as an alternative to .com by some registrars.

1 comments:

 1. đồng tâm
  game mu
  cho thuê nhà trọ
  cho thuê phòng trọ
  nhac san cuc manh
  số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
  văn phòng luật
  tổng đài tư vấn pháp luật
  dịch vụ thành lập công ty trọn gói

  Ngồi trong xe ngựa là Trình Vân Hạc. Trước lúc ra khỏi cửa thành, cảm xúc không biết từ đâu tới lại ùa về. Hắn vội từ trong xe ló đầu ra dõi về cửa Bắc Nhã Vĩ Thành đang dần nhỏ đi trong đôi mắt. Nghĩ đến nhà mình ở nơi đây, phụ mẫu thê nhi cũng đều ở nơi này, gia tộc đời đời đều là người Đại Triệu, mình sinh ra và lớn lên ở kinh đô này cũng đã được hơn bốn mươi năm.

  Hắn bỗng nhớ tới một câu: sinh ở chốn này, lớn ở chốn này, chết cũng ở chốn này.

  Đột nhiên trong lòng hắn thầm cười khổ, nghĩ : sống ở dây, chưa chắc lớn ở đây. Dù lớn ở đây chưa chắc có thể chết ở chốn này! Những lời này dường như hắn đang thầm nói với chính bản thân vậy. Hắn có dự cảm rằng mình chưa chắc sẽ chết ở chốn Đại Triệu này.

  Đại trượng phu da ngựa bọc thây, hà tất quan tâm là sẽ chôn xác ở chốn nào?

  Hắn không khỏi ngâm nga :
  Thử khứ hoàng sa bát thiên lý
  Không phụ thử thân tứ thập niên
  Phong khởi thu lương bi bạch phát
  Vân già thương quẫn tâm cộng hàn.
  Dịch thơ (Người dịch: Vô Ưu)
  Đến đi vạn dặm cát vàng,
  Bốn mươi năm lẻ không màng tử sinh.
  Phong sương tóc đã trắng tinh,
  Muôn vàn dâu bể lòng sinh lạnh lùng.

  ReplyDelete